Serwis układu chłodzenia

Serwis układu chłodzenia

 


Korzyści

Po serwisie można zauważyć:

  • zwiększoną odporność płynu na przegrzewanie

  • zwiększoną odporność płynu na spienianie

  • ochronę przed rdzą i korozją

  • wydłużoną żywotność płynu

  • zrównoważone pH płynu chłodzącego

 

Problem

Płyn chłodzący pozbawiony jest odpowiednich składników przeciwkorozyjnych i bardzo często staje się żrący powodując wycieki płynu. Produkty uboczne starzenia się płynu powodują zaklejanie się poszczególnych elementów układu zmniejszając jednocześnie przepływ płynu. Może to doprowadzić do przegrzania silnika i kosztownych napraw.

Rozwiązanie

Serwis układu chłodzenia BG powoduje usunięcie wszystkich pozostałości po zużytych płynach. Następnie świeży płyn chłodzący zostaje zabezpieczony przed powstawaniem korozji. W skrajnych przypadkach powstałe wycieki płynu w układzie można wyeliminować poprzez BG Universal Cooling System Sealer.

 

 

Rezultat czyszczenia układu chłodzenia:


Rdza i korozja może wystąpić, kiedy dodatki zawarte w płynie chłodzącym są na niskim poziomie.

 

 

 

 

      

 Rdza oraz inne zanieczyszczenia (pozostałości po glikolu) mogą uniemożliwić prawidłowy przepływ płynu w układzie chłodzenia.

 

Serwis układu chłodzenia
      BG Poland artso web design